Podjąłem decyzję o kandydowaniu na stanowisko Burmistrza Miasta Kock z jasnym celem: przekształcenia roli obywatela w kluczowy element mojej działalności. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko uczestniczyli biernie, ale byli aktywnymi partnerami w kształtowaniu przyszłości swojego miasta i gminy.

Moja wizja opiera się na zaangażowaniu mieszkańców w decyzje dotyczące rozwoju naszej społeczności. Dążeniu do stworzenia otwartego i transparentnego procesu podejmowania decyzji, w którym każdy głos będzie słyszany i szanowany. Ponadto pragnę rozwijać inicjatywy społeczne i wspierać działania obywatelskie, które przyczynią się do budowy więzi społecznych oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Jednocześnie zamierzam aktywnie działać na rzecz wzmacniania świadomości obywatelskiej i edukacji społecznej, aby każdy mieszkaniec czuł się odpowiedzialny za dobro wspólne. W mojej ocenie, tylko poprzez aktywne zaangażowanie obywateli możemy osiągnąć prawdziwą demokrację lokalną oraz stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Kock.

Konsekwencja

Moim priorytetem jest konsekwentne dążenie do zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprzez aktywne angażowanie się w rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się nasze społeczności.

Otwartość

Planuję prowadzić konsultacje, aby lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Będę współpracować z lokalnymi organizacjami społecznymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami, aby razem szukać skutecznych rozwiązań na rzecz naszej społeczności.

Skuteczność

Moja administracja będzie działać sprawnie i efektywnie, podejmując konkretne działania mające na celu poprawę infrastruktury, edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i innych istotnych obszarów życia społecznego. Będę dbał o to, aby nasze działania były transparentne i odpowiedzialne, a każdy mieszkaniec mógł śledzić postępy i wnosić swoje sugestie.


Jako Burmistrz, będę stał na straży interesów naszych społeczności, działając z determinacją i zaangażowaniem, aby Miasto i Gmina Kock były miejscem, w którym każdy może rozwijać się i czuć się bezpiecznie. Dążę do tego, aby urząd był miejscem przyjaznym i dostępnym dla każdego mieszkańca, gdzie każdy będzie traktowany z szacunkiem i empatią. Poprzez współpracę i wzajemne zaufanie, możemy wspólnie osiągnąć cele i stworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich Mieszkańców naszego miasta i gminy.

Michał Zaremba

Kandydat na stanowisko Burmistrza Miasta Kock