Wyznajemy wartości prawdziwej wspólnoty, gdzie każdy głos ma znaczenie, a nasze działania są kierowane słuchaniem i zrozumieniem potrzeb naszych sąsiadów. Tolerancja, szacunek, współpraca, różnorodność, zaufanie to dla nas nie tylko słowa, lecz fundamenty naszego działania. Chcemy budować mosty, nie mury i wspólnie przekraczać bariery, które dzielą naszą społeczność.

Naszą misją jest rozwiązywanie realnych problemów, które dotykają nas wszystkich. Nie chcemy być kolejną grupą zamkniętą w sobie – naszym celem jest współpraca ze wszystkimi, którzy pragną budować lepsze jutro dla Naszej Gminy.

Choć liczba naszych kandydatów nie jest równa 15, to ten niezwykły zespół, skupia zarówno młodych jak i dojrzałych mieszkańców naszej Gminy, o bogatym doświadczeniu społecznym i zawodowym w wielu branżach, a więc gwarantuje różnorodne spojrzenie na problemy Miasta i Gminy Kock. Zapewniamy, że Kandydatki i Kandydaci z naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Społeczna stoją na straży wartości takich jak wspólnota, słuchanie i rozwój. Niezależnie od różnic, które nas dzielą, zależy nam na budowaniu jedności i współpracy. Zapewniamy, że ich zaangażowanie i determinacja są silniejsze niż ich liczba! Każdy kandydat i kandydatka jest gotowa pracować dla dobra WSZYSKICH MIESZKAŃCÓW i całej GMINY KOCK.

Wiemy, że nie zdołaliśmy przekonać wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w naszą lokalną działalność. Ale to nie porażka – to wyzwanie, które przyjmujemy z otwartymi ramionami. Nasza nadzieja tkwi w przekonaniu, że nasze postulaty i program wyborczy będą zachętą dla pozostałych Mieszkańców do współpracy.

Niech nasza Inicjatywa Społeczna stanie się symbolem nowej ery współpracy i rozwoju dla naszej gminy! Jeśli pragniesz, by Gmina Kock rozwijała się zgodnie z wartościami, którymi się kierujemy  – oddaj swój głos na kandydatki i kandydatów KWW Inicjatywa Społeczna!


Tylko razem możemy stworzyć lepsze jutro dla Wszystkich!

Lidia CHADAJ

Okręg nr 2

Kock: ul. Cmentarna, ul. Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. 3 Maja, ul. Ludwika Osińskiego, ul. Lubartowska, pl. Plac Anny Jabłonowskiej, ul. Radzyńska 6 – 26 parzyste

O mnie

Moje życie jest bogate w doświadczenia, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Jestem żoną, matką czwórki dorosłych dzieci oraz dumną babcią czwórki wnucząt. Te role nauczyły mnie wartości wspólnoty, odpowiedzialności i troski o innych

Przez 37 lat pracowałam w firmie GS, gdzie z pasją i zaangażowaniem obsługiwałam klientów. Ta praca była dla mnie nie tylko źródłem utrzymania, ale przede wszystkim sposobem na nawiązywanie relacji z ludźmi i wspieranie ich w codziennych potrzebach. Ceniłam sobie możliwość pomagania innym i wspólnego rozwiązywania problemów.

Jeśli mi zaufacie i powierzycie swoje głosy, obiecuję, że będę pracować z determinacją i oddaniem aby reprezentować Wasze interesy w Radzie Miejskiej. Chcę być głosem wszystkich mieszkańców i działać na rzecz ich potrzeb i aspiracji. Wspólnie możemy stworzyć lepszą przyszłość dla naszej społeczności.

Michał Konarski

Okręg 3

Kock: ul. Józefa Piłsudskiego, ul. Świętego Jana Chrzciciela, ul. Pocztowa, ul. Zastodolna, ul. Zaszkolna, ul. Radzyńska 3 – 27 nieparzyste, ul. Radzyńska od 28 do końca

O mnie

Urodziłem się w Kocku i od tamtej pory nieprzerwanie mieszkam w tej wspaniałej miejscowości. Jestem absolwentem wyższej uczelni i od lat interesuję się samorozwojem, motoryzacją i sportem. Moje życie toczy się w rytmie miłości do rodzinnego miasta oraz troski o jego rozwój.

Jestem ojcem wspaniałego syna, co dodaje mi motywacji do działania na rzecz lepszej przyszłości dla naszej społeczności. W Radzie Miejskiej moim celem będzie poszukiwanie sprzymierzeńców zarówno wśród innych samorządów, jak i przedsiębiorców, aby promować inwestycje oraz piękno krajobrazowe naszej gminy. Wierzę, że to dzięki owocnej współpracy możemy osiągnąć znaczny przyrost nowych miejsc pracy i stworzyć lepsze warunki życia dla naszych mieszkańców.

Zapewniam Państwa, że będę pracował z pełnym zaangażowaniem i determinacją, aby realizować nasze wspólne cele w Radzie Gminy. Chcę być głosem ludzi, których reprezentuję, i działać na rzecz ich potrzeb oraz aspiracji. Razem możemy osiągnąć wiele i uczynić Naszą Gminę pięknym miejscem do życia

Kamil Sidor

Okręg 5

Kock: ul. Jana Pawła II od 47 do końca, ul. Berka Joselewicza od 19 do końca, ul. Poprzeczna

O mnie

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem dwójki wspaniałych dzieci. Moja droga życiowa prowadziła mnie przez studia na kierunku Informatyka, które ukończyłem z pasją i zaangażowaniem. Od 11 lat jestem również właścicielem własnego przedsiębiorstwa, które z dumą prowadzę na lokalnym rynku

Poza obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, pasjonuje mnie wędkarstwo. Spędzanie czasu na łonie natury, łowienie ryb i cieszenie się chwilą spokoju nad wodą stanowi dla mnie nie tylko formę relaksu, ale także szansę na refleksję i kontakt z naturą.

Jako aktywny członek społeczności lokalnej, chcę wykorzystać moje doświadczenie zawodowe i życiowe do działania na rzecz naszej miejscowości. Moim celem jako potencjalnego radnego będzie budowanie mostów pomiędzy biznesem a społecznością oraz wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej gospodarki. Wierzę w siłę współpracy i partycypacji społecznej jako kluczowych czynników sukcesu naszej społeczności.

Arkadiusz Adamczuk

Okręg 6

Kock: ul. Przechodnia, ul. Warszawska, ul. Sportowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Adama Mickiewicza, ul. Polna, ul. Stodolna 3 – 23 nieparzyste

O mnie

To miasto to nie tylko miejsce mojego urodzenia, ale również moje serce, moja duma i moja przyszłość. Jestem przekonany, że ma ono ogromny potencjał, który może być wykorzystany dla dobra wszystkich jego mieszkańców. Chcę być częścią zmian, które zachęcą ludzi do pozostania tutaj i budowania razem naszej przyszłości.

Moja więź z Kockiem jest głęboka i trwała. Chcę, aby inni również mogli z dumą powiedzieć, że Kock to ich miasto, ich dom na zawsze. Wierzę, że potrzebujemy zmian, które sprawią, że nasza społeczność będzie atrakcyjna dla wszystkich, niezależnie od wieku czy statusu społecznego.

Jako osoba o katolickich wartościach, kieruję się uczciwością i szacunkiem dla innych. Moje konserwatywno-liberalne poglądy pozwalają mi spojrzeć na świat szeroko i otwarcie, szukając rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju lokalnej gospodarki i zwiększenia swobody działania przedsiębiorców.

Małgorzata Naróg

Okręg 7

Kock: ul. Władysława Jagiełły, ul. Ariańska, ul. Marcina Stępnia, ul. Gen. Kruka, ul. Hugo Kołłątaja, ul. Biskupów Płockich, ul. Wojska Polskiego 67 – 77 nieparzyste, ul. Wojska Polskiego od 78 do końca, ul. Stodolna od 24 do końca, ul. Jana Firleja, ul. Zaułek Napoleona Ordy

O mnie

Jestem mężatką oraz spełnioną mamą dwóch wspaniałych córek. Moje życie wypełnione jest miłością do rodziny i oddaniem dla społeczności, w której się wychowałam.

Z wykształcenia jestem magistrem Pedagogiki ogólnej oraz absolwentką studiów licencjackich na kierunku resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Ponadto, ukończyłam studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Przez ostatnie 23 lata poświęciłam swoją pracę nauczyciela w Niepublicznym Przedszkolu w Kocku. To miejsce nie tylko stanowiło dla mnie źródło zarobku, ale przede wszystkim możliwość wpływania na rozwój i edukację najmłodszych mieszkańców naszej miejscowości.

Kock to moje miasto rodzinne, z którym jestem związana od urodzenia. Bliskie są mi potrzeby i problemy naszych mieszkańców. Jestem przekonana, że moje doświadczenie zawodowe oraz wiedza zdobyta na przestrzeni lat mogą być wykorzystane na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

Tomasz Sikora

Okręg 8

Annówka, Lipniak, Kock: ul. Generała Kleeberga, ul. Pogodna, ul. Łukowska, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji AK, ul. Kolonia Kock

O mnie

Jestem dumny z bycia mężem i ojcem trójki wspaniałych dzieci. Od zawsze dążę do osiągania celów i nie boję się odpowiedzialności, zwłaszcza w trudnych momentach. Moje podejście do życia charakteryzuje się spokojem, rozsądkiem i umiejętnością radzenia sobie z problemami.

Moje doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas wieloletniej pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego, nauczyło mnie, jak ważne jest słuchanie drugiego człowieka i budowanie trwałych relacji. Od urodzenia mieszkam we wsi Lipniak, gdzie praca w gospodarstwie rodziców nie tylko jest dla mnie obowiązkiem, ale także pasją.

Zawsze troszczyłem się o dobro innych i nawiązywałem wiele nowych znajomości i kontaktów. Dlatego też, jeżeli moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem, chciałbym zorganizować cykliczne spotkania społeczne z wyborcami okręgu nr 8, aby każdy miał otwarty dostęp do rozmowy, zgłaszania nowych pomysłów oraz problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Jestem odpowiedzialny, ale również waleczny, co daje gwarancję, że nie pozostawię problemów naszej małej ojczyzny bez rozwiązania. Jako radny, pragnę być dostępny dla każdego z Was i pracować dla dobra naszej społeczności.

Klaudia Czajka

Okręg 10

Talczyn

O mnie

Z dumą mogę powiedzieć, że jestem związana z Talczynem od dziecka. To wspaniała miejscowość, w której się wychowałam i uczęszczałam do szkoły podstawowej. Od najmłodszych lat kocham to miejsce, a teraz, jako dorosła osoba, stało się ono również domem dla mojej rodziny – męża oraz kilkumiesięcznej córki.

Talczyn to dla mnie nie tylko geograficzne położenie, ale przede wszystkim wartości, które tu się kultywuje: rodzinną atmosferę, wspólnotę oraz piękno natury. To tutaj uczę się codziennie, jak ważne są relacje międzyludzkie i wspólne budowanie lepszej przyszłości dla naszych dzieci.

Jako osoba związana z Talczynem od lat, pragnę aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i angażować się w działania na rzecz jej rozwoju. Chcę być głosem mieszkańców, reprezentować ich interesy i wspólnie z innymi działać na rzecz dobra naszej miejscowości.

Mateusz Gruba

Okręg 11

Annopol, Wygnanka

O mnie

Od urodzenia moje życie związane jest z Gminą Kock, a zwłaszcza z Annopolem, moją rodzinna wsią oraz Wygnanką, miejscowością blisko związaną z moim życiem. Nasze wioski od zawsze łączyły silne więzi społeczne. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem, co sprawia, że każdy dzień jest dla mnie wyjątkowy. Oprócz pracy i rodziny, moje zainteresowania obejmują sport, dobry film, podróże oraz bliski kontakt z naturą. To właśnie w tych aktywnościach znajduję równowagę i inspirację do dalszego rozwoju.

Z wykształcenia jestem magistrem Turystyki i Rekreacji, specjalizującym się w treningu osobistym. Studia ukończyłem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. Mimo że moja praca zawodowa wiąże się z branżą przetwórstwa mięsnego w Łukowie, to moje serce zawsze pozostaje w mojej rodzinnej gminie Kock.

Jako osoba związana z naszą gminą od urodzenia, pragnę aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i przyczynić się do jej rozwoju. Chcę być głosem mieszkańców, reprezentować ich interesy i wspólnie z innymi działać na rzecz dobra naszej miejscowości.

Michał Pleszczyński

Okręg 14

Poizdów 37 – 63, Poizdów-Kolonia

O mnie

Z wykształcenia jestem technikiem administracji, ale przez ostatnie 15 lat pracowałem za granicą, głównie w Niemczech. Mimo że życie zawodowe przyniosło mi wiele doświadczeń poza granicami kraju, to moje serce zawsze pozostawało tutaj, wśród rodzinnych krajobrazów i bliskich mi ludzi.

Jako osoba związana z Gminą Kock, jestem gotowy do podejmowania nowych wyzwań i wspierania swoich mieszkańców w dążeniu do lepszej przyszłości. Moje zainteresowania to przede wszystkim sport, szczególnie siatkówka, oraz motoryzacja. Poza tym, uwielbiam spędzać czas na świeżym powietrzu, kontaktując się z przyrodą i czerpiąc z niej siłę i inspirację.

Jestem przekonany, że moje doświadczenie życiowe i zawodowe, moja gotowość do działania oraz moje zamiłowanie do naszej gminy mogą być cennym wkładem w rozwój naszej społeczności. Chcę być aktywnym uczestnikiem życia społecznego, służąc pomocą innym i angażując się w działania na rzecz dobra naszej gminy.