Bezpieczeństwo publiczne

  • Ścisła współpraca z Policją, Państwową Strażą Pożarną, akcje i programy edukacyjne dla dzieci;
  • Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach (doświetlanie ulic, chodniki dla pieszych).