Rolnictwo

  • Utworzenie stanowiska pracy w urzędzie do obsługi osób posiadających gospodarstwo rolne, który będzie bezpłatnie udzielał pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie, zwrot akcyzy, rejestrację i identyfikację zwierząt, dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  • Organizowanie kursów, szkoleń, wykładów dla rolników i dyżuru pracownika ODR w urzędzie;
  • Udzielanie bezpłatnych porad prawnych dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych;
  • Pozyskiwanie funduszy na zbiórkę i pomoc w utylizacji odpadów rolnych (folie, sznurki, opony rolnicze);
  • Analizowanie potrzeb utworzenia punktu sprzedaży bezpośredniej plonów dla rolników (targ rolny), współpraca z sąsiednimi gminami;
  • Dążenie to powstania Inkubatora Przedsiębiorczości dla rolników, przedsiębiorców, producentów;
  • Wsparcie rolników ulepszaczem glebowym zamiast nawozów po zmianie technologii pracy oczyszczalni ścieków;
  • Współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie z korzyścią dla rolników z terenu gminy;
  • Regularny dialog z przedstawicielami rolników i monitorowanie ich problemów.