Polityka senioralna

  • Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom;
  • Zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego Aktywny Senior 365 – stałe programy edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, opiekuńcze, aktywności ruchowej;
  • Wzmocnienie integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej na rzecz poprawy jakości życia osób starszych;
  • Wspieranie seniorów w sytuacjach trudnych w obszarach pomocy psychologicznej i prawnej celem poprawy ich poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości ochrony dóbr osobistych – bezpłatne porady prawne.