Edukacja

  • Utworzenie publicznego przedszkola i żłobka w Kocku (niwelowanie nierówności społecznych) oraz poprawa jakości posiłków dla dzieci w tych placówkach, a także dostosowanie wysokości opłat ponoszonych przez rodziców;
  • Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci, koła zainteresowań, warsztaty w szkole lub Domu Kultury zamiast wyjazdów do sąsiednich miast (m.in. nauka języków obcych), harcerstwo/bushcraft, doradztwo dla ósmoklasistów przed wyborem szkoły, projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli ze środków zewnętrznych, współpraca ze szkołami z innych gmin i państw (Erasmus+ program wspierający edukacje międzynarodową);
  • Wspieranie kadry pedagogicznej poprzez tworzenie możliwości rozwoju;
  • Wspieranie szkół w podnoszeniu jakości poziomu kształcenia i kompetencji przyszłości;
  • Rozwijanie idei wolontariatu wśród uczniów poprzez inicjowanie aktywnych działań w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.