Gospodarka Komunalna

  • Prowadzenie Gospodarki Komunalnej świadczącej szeroki wachlarza skutecznych i efektywnych usług dla mieszkańców gminy (m.in: utrzymywanie czystości i porządku, zimowe i letnie utrzymanie dróg, efektywne wykorzystywanie sprzętu, rozwojowo świadczenie usług transportu publicznego na terenie Gminy Kock oraz odbiór odpadów);
  • Świadczenie dodatkowych odpłatnych usług dla mieszkańców;
  • Podjęcie działań zapewniających stabilną i wydajną pracę Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy – bezpieczna, czysta i efektywnie dostarczana do domów woda;
  • Rozbudowa infrastruktury komunalnej;
  • Poprawa pracy i redukcja uciążliwości Oczyszczalni Ścieków w Kocku;
  • Dbanie z odpowiednią częstotliwością o zieleń, czystość miejską, przestrzenie publiczne, tereny rekreacyjne i place zabaw;
  • Zakup samochodu asenizacyjnego (szybsza usługa wywozu nieczystości);
  • Utworzenie numeru alarmowego dla mieszkańców gminy.