Ochrona Środowiska

  • Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Urząd umożliwiających dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła dla mieszkańców gminy;
  • Zapewnienie gminnego dofinansowania do projektów ekologicznych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, źródła ogrzewania) – korzyści w postaci realnych oszczędności dla mieszkańców;
  • Edukowanie i promowanie nawyków proekologicznych (sadzenie drzew i tworzenie terenów zieleni miejskiej);
  • Organizacja gminnych akcji sprzątania sołectw ( m.in. likwidacja dzikich wysypisk, likwidacja „Dołczysk” na os. Podczarnie).