Ochrona i promocja zdrowia

  • Uruchomienie Ośrodka Zdrowia z odpowiednią liczbą lekarzy i dostępem do lekarzy specjalistów w ramach NFZ;
  • Zwiększenie zakresu opieki psychologicznej i zdrowotnej nad dziećmi w szkołach
    i przedszkolach poprzez warsztaty profilaktyczne finansowane m.in.  z funduszu alkoholowego;
  • Promowanie i wspieranie akcji Honorowego Oddawania Krwi i Szpiku;
  • Organizowanie „Białej soboty” w ramach współpracy ze szkołami i uczelniami medycznymi
    (darmowe badania dla mieszkańców).