Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Organizacje Pozarządowe

  • Aktywna współpraca z istniejącymi podmiotami i organizacjami;
  • Inicjowanie działań i pomoc przy zakładaniu nowych;
  • Promocja i wspieranie działalności, organizacja warsztatów i szkoleń, pozyskiwanie funduszy na wyposażenie i działalność