Przedsiębiorczość i rozwój Gminy Kock

 • Wykonanie analizy potencjału terenów inwestycyjnych i stworzenie spójnego programu pozyskiwania i obsługi inwestorów, wykreowanie marki „Gmina Kock – Moc Rozwoju” zamiast „Kock-Miasto Historii”;
 • Zwiększanie atrakcyjności terenów inwestycyjnych, współpraca z osobami prywatnymi;
 • Skuteczne pozyskiwanie inwestorów: małych, średnich i rodzinnych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy);
 • Współpraca z Ministerstwami Aktywów Państwowych, Funduszy i Polityki Regionalnej, Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju i Technologii, Sportu i Turystyki, Spraw Zagranicznych;
 • Pozyskanie miast i gmin partnerskich w Polsce i za granicą – większe możliwości rozwoju poprzez tworzenie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, pomoc w pozyskiwaniu inwestorów;
 • Promowanie działań typu „Spółdzielnia Socjalna” – tworzenie miejsc pracy dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo;
 • Utworzenie lub objęcie gminy działaniem „Inkubatora Przedsiębiorczości” – ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych (nowe miejsca pracy);
 • Dążenie do powstania Inkubatora Przemysłowego – miejsca pracy;
 • Analiza potencjału terenu „Pasternik” – przekształcenie go w obszar turystyczny typu zbiornik wodny (miejsca pracy, zwiększone wpływy dla gminy, rozwój turystyki);
 • Wspieranie rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła dochodu dla mieszkańców;
 • Kreowanie gminy jako terenu przyjaznego wypoczynkowi i rekreacji poprzez tworzenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, nowych atrakcji;
 • Budowa mieszkań w formule Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – mieszkania z umiarkowanym czynszem na wynajem dla mieszkańców z możliwością wykupu na własność zamiast mieszkań socjalnych i komunalnych;
 • Skuteczne pozyskiwanie sponsorów do wspierania przedsięwzięć realizowanych przez Miasto i Gminę Kock lub jednostki organizacyjne;
 • Efektywne zaadoptowanie nieużywanych lokali gminnych dla działań przynoszących korzyść mieszkańcom lub tworzących nowe miejsca pracy (np. budynki po szkołach w Białobrzegach i Talczynie, budynek po byłym przedszkolu przy ul. Apteczna, budynek po komisariacie przy ul. Wojska Polskiego);
 • Zabieganie o rozwój nowoczesnej szkoły branżowej ( potencjał pracowniczy dla inwestorów);
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi i ekspertami celem osiągnięcia jak największych możliwości rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenie gminy
 • Podatki lokalne dostosowane do warunków ekonomicznych