Przyjazny Urząd

 • Stworzenie skutecznego zespołu urzędników przyjaznych i pomocnych interesantom;
 • Utworzenie Referatu Rozwoju i Inwestycji (korzyść dla wszystkich mieszkańców)
 • Prowadzenie rozmów i konsultacji z mieszkańcami przed podjęciem działań mogących oddziaływać na ich otoczenie;
 • Dostosowanie godzin pracy Urzędu dla mieszkańców (wydłużone godziny pracy w jednym dniu tygodnia);
 • Współpraca z poszanowaniem praw i godności osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kocku i jednostkach;
 • Rozwój e-administracji;
 • Przystąpienie do grup zakupowych np. energii w celu otrzymania lepszej oferty (przełoży się to na wydłużenie czasu świecenia latarni drogowych);
 • Wprowadzenie Mobilnej Aplikacji Gminnej na telefon – skuteczny kontakt, informacje o wydarzeniach i awariach, usługi publiczne;
 • Pozyskanie miast lub gmin partnerskich – wymiana doświadczeń, wspólne projekty, wizyty studyjne dla mieszkańców i jednostek Urzędu, zwiększenie możliwości pozyskiwania inwestorów;
 • Efektywna kontynuacja inwestycji na potrzeby sołectw według potrzeb mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego;
 • Efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy zewnętrznych dla mieszkańców poprzez dodatkową współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi (środki rządowe, unijne, wojewódzkie,  powiatowe, granty i konkursy fundacji).
 • Powołanie jako organu doradczego Młodzieżową Radę Miasta, Radę Przedsiębiorczości oraz Radę Seniorów.
 • Współpraca i efektywne starania przy zmianie wizerunku pałacu oraz parku Anny Jabłonowskiej w Kocku.
 • Współpraca z Uniwersytetami z korzyścią dla rozwoju gminy;
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zwiększającymi możliwości rozwoju gminy.