Sport, kultura i rozrywka

  • Organizowanie zajęć sportowych z różnych dyscyplin dla wszystkich chętnych (piłka nożna, siatkówka, szachy, tenis stołowy), wyjazdy na basen, lodowisko;
  • Organizowanie turniejów i zawodów sportowych, promocja istniejących wydarzeń kulturalnych;
  • Rozbudowa i dbanie o infrastrukturę sportową i rekreacyjną (nowe place zabaw, boiska), efektywne wykorzystywanie hali sportowej pod wynajem dla dużych klubów sportowych (zwiększenie dochodów);
  • Czynne wspieranie rozwoju Klubu Sportowego Polesie Kock połączone z rozbudową zaplecza socjalnego i zagospodarowaniem terenów niewykorzystywanych na stadionie;
  • Aktywna promocja Muzeum Historii Kocka m.in. poprzez zapraszanie szkół, stowarzyszeń
    i innych podmiotów, internetowa sprzedaż pamiątek oraz książek  – spowoduje to wzrost dochodów muzeum;
  • Aktywizacja Domu Kultury i poszerzenie jego oferty kulturalnej zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców (m.in. cykliczne imprezy plenerowe w tym kino letnie);
  • Utworzenie Klubu Rodziny – oferta zajęć dla osób dorosłych (warsztaty, prelekcje, porady, spotkania „Porozmawiajmy o …”);
  • Organizowanie imprezy integracyjnych dla mieszkańców gminy (jarmarki, imprezy KGW, zloty militarne, kalendarium wydarzeń cyklicznych).