Zakład Aktywności Zawodowej w Kocku

  • Przeprowadzenie audytu działalności ZAZ celem poprawy wykorzystania jego potencjału.
  • Współpraca z ekspertami i podmiotami zewnętrznymi celem rozwinięcia działalności gospodarczej zakładu